กล้องวงจรปิด FUJIKO

CCTV Specialist

กล้องวงจรปิด "ฟูจิโกะ" เป็นหนึ่งเรื่องกล้องวงจรปิดAnalog Camera

 Fujiko_Analog Camera_FK-545

FK-545

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Infrared Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ระยะอินฟราเรด 10 เมตร
 • LED 24 หลอด

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-565

FK-565

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Infrared Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ระยะอินฟราเรด 15 เมตร
 • LED 30 หลอด

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-2B75R

FK-2B75R

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Infrared Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ระยะอินฟราเรด 15 เมตร
 • LED 30 หลอด

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-525

FK-525

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Infrared Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ระยะอินฟราเรด 10 เมตร
 • LED 24 หลอด

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-525B

FK-515B

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Infrared Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ระยะอินฟราเรด 10 เมตร
 • LED 12 หลอด

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-220

FK-220

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Infrared Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ระยะอินฟราเรด 25 เมตร
 • LED 30 หลอด

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-1290

FK-1290

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Infrared Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ระยะอินฟราเรด 35 เมตร
 • LED 56 หลอด

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-214

FK-214

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Infrared Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ระยะอินฟราเรด 30 เมตร
 • LED 56 หลอด

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-111

FK-111

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Dome Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ต้องการแสง 0.2Lux
 • เลนส์ f4.3mm

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-600HT

FK-600HT

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Dome Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ต้องการแสง 0.3Lux
 • เลนส์ f3.6mm

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-600Y

FK-600Y

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Dome Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ต้องการแสง 0.2Lux
 • เลนส์ f3.6mm

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-225S

FK-225S

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Dome Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ต้องการแสง 1.0Lux
 • เลนส์ f3.6mm

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-684S

FK-684S

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Dome Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ต้องการแสง 1.0Lux
 • เลนส์ f3.6mm

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-101D

FK-101D

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Dome Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ต้องการแสง 0.8Lux
 • เลนส์ f3.6mm

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-2935

FK-2935

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Dome Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ต้องการแสง 0.5Lux
 • เลนส์ f3.6mm

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-332

FK-332

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Box Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ต้องการแสง 1.5Lux
 • เลนส์ Fix และ Auto Iris

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-552

FK-552

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Box Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ต้องการแสง 0.2Lux
 • เลนส์ Fix และ Auto Iris

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-900

FK-900

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Box Camera
 • ความละเอียด 420 TVL
 • ต้องการแสง 0.3Lux
 • เลนส์ Fix และ Auto Iris

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-721HS

FK-721HS

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Infrared Camera
 • ความละเอียด 600 TVL
 • ระยะอินฟราเรด 15 เมตร
 • LED 21 หลอด

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-535HY

FK-535HY

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Infrared Camera
 • ความละเอียด 600 TVL
 • ระยะอินฟราเรด 15 เมตร
 • LED 12 หลอด

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-666Y

FK-666Y

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Dome Camera
 • ความละเอียด 540 TVL
 • ต้องการแสง 0.1Lux
 • เลนส์ f3.6mm

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-800HT

FK-800HT

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Box Camera
 • ความละเอียด 540 TVL
 • ต้องการแสง 0.0002Lux
 • เลนส์ Fix และ Auto Iris

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-999Y

FK-999Y

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Dome Camera
 • ความละเอียด 560 TVL
 • ต้องการแสง 0.1Lux
 • เลนส์ Fix และ Auto Iris

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-742HS

FK-742HS

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Infrared Camera
 • ความละเอียด 700 TVL
 • ระยะอินฟราเรด 30 เมตร
 • LED 42 หลอด,2NDR

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-696HY

FK-696HY

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Infrared Camera
 • ความละเอียด 650 TVL
 • ระยะอินฟราเรด 30 เมตร
 • LED 36 หลอด

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-999YDN

FK-999YDN

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Box Camera
 • ความละเอียด 560 TVL
 • ต้องการแสง 0.1Lux
 • ระบบ Day&Night

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-D821HS

FK-D821HS

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Dome Camera
 • ความละเอียด 700 TVL
 • ระยะอินฟราเรด 30 เมตร
 • LED 21 หลอด, 2NDR

สั่งซื้อกล้องวงจรปิด

 Fujiko_Analog Camera_FK-D821HS

FK-D821HS

รายละเอียดกล้องวงจรปิด
 • Dome Camera
 • ความละเอียด 700 TVL
 • ระยะอินฟราเรด 30 เมตร
 • LED 21 หลอด, 2NDR

สั่งซื้อกล้องวงจรปิดIP Camera

 Fujiko_IP Camera_FKP-IP203MB

FKP-IP203MB

2MP Mini Box IP
 • 1/2.8"Sony IMX-036
 • ความละเอียด Full HD
 • เลนส์ f5-25 mm
 • PoE, ONVIF Compliant

18,500.-

 Fujiko_IP Camera_FKP-IP203IR

FKP-IP203IR

2MP IR Bulet IP
 • 1/2.8"Sony IMX-122
 • ความละเอียด Full HD
 • เลนส์ f3-9 mm
 • PoE, ONVIF Compliant

27,000.-

 Fujiko_IP Camera_FKP-IP203MD

FKP-IP203MD

2MP Mini Dome IP
 • 1/2.8"Sony IMX-036
 • ความละเอียด Full HD
 • เลนส์ f2.9 mm
 • PoE(IEEE802.3af)

14,500.-

 Fujiko_IP Camera_FKP-IP203VDIR

FKP-IP203VDIR

2MP Vandal IR Dome IP
 • 1/2.8"Sony IMX-122
 • ความละเอียด Full HD
 • เลนส์ f3-9 mm
 • PoE(IEEE802.3af)

26,000.-

 Fujiko_IP Camera_FKP-NCD-1300P

FKP-NCD-1300P

Full HD Network
 • 1/2.5" Progressive
 • ความละเอียด HD
 • เลนส์ f3.3-12 mm

21,000.-

 Fujiko_IP Camera_FKP-NCX-1300P

FKP-NCX-1300P

Full HD Network
 • 1/2.5" Progressive
 • ความละเอียด HD

29,500.-

 Fujiko_IP Camera_FKP-NCD-200P

FKP-NCD-200P

Full HD Network
 • 1/2.5" Progressive
 • ความละเอียด Full HD
 • เลนส์ f3.3-12 mm

23,000.-

 Fujiko_IP Camera_FKP-NCX-2000P

FKP-NCX-2000P

Full HD Network
 • 1/2.5" Progressive
 • ความละเอียด Full HD

34,000.-เครื่องบันทึกภาพ DVR

 Fujiko_DVR_916D1

Fujiko 916D1 DVR

 • เครื่องบันทึกภาพความละเอียด Full D1
 • รองรับการบันทึกภาพ 16 กล้อง
 • ช่องต่อภาพ HDMI Full HD 2MP
 • Dual Streaming แยกอิสระ
 • รองรับการดูภาพผ่าน iPhone, iPad Android
 • รองรับ HDD ภายใน 4 ตัว ตัวละไม่เกิน 2TB

99,000.-

**พร้อมกล้อง 600 TVL 4 ตัว
 Fujiko_DVR_AT DVR

Fujiko AT DVR

 • เครื่องบันทึกภาพระบบ H.264 Compression
 • รองรับการบันทึกภาพ 4,8,16 กล้อง
 • ระบบ True Panterplex
 • ระบบบันทึกภาพและแสดงภาพสดแบบ Real Time เคลื่อนไหวเสมือนจริง
 • ระบบเพลย์แบ็คแบบ PiP View
 • รองรับการดูภาพผ่าน iPhone, iPad Android

29,000.-

**พร้อมกล้อง 600 TVL 4 ตัว
 Fujiko_DVR_IN DVR

Fujiko IN DVR

 • เครื่องบันทึกภาพระบบพรีเมียมระบบ H.264
 • รองรับกล้อง 4,8,16 กล้อง พร้อมเสียง
 • ระบบ Dual Monitor
 • ระบบจอภาพแบบ Digital Signage
 • ระบบ PTZ Auto Moving ควบคุมกล้อง PTZ
 • รองรับการดูภาพผ่าน iPhone, iPad Android

24,000.-

**พร้อมกล้อง 600 TVL 4 ตัว
 Fujiko_DVR_IN16D1 DVR

Fujiko IN16D1 DVR

 • ความละเอียดหน้าจอแบบ HD 1080P
 • ดูภาพย้อนหลังแบบเรียลไทม์ 16 ช่อง
 • บันทึกภาพแบบ Full D1 พร้อมกัน 16 กล้อง
 • รองรับ Output ความละเอียด HD 1920x1080
 • รองรับ POS
 • รองรับการดูภาพผ่าน iPhone, iPad Android

102,000.-

**พร้อมกล้อง 600 TVL 16 ตัว
 Fujiko_DVR_SX DVR

Fujiko SX DVR

 • เครื่องบันทึก Real time แบบ Touch Panal
 • รองรับกล้องวงจรปิดได้สูงสุด 16 กล้อง
 • Triple Main Monitor
 • ถ่ายโอนข้อมูลผ่าน FTP,DVD,USB,เครือข่าย
 • รองรับการดูภาพผ่าน iPhone, iPad Android

79,000.-

**พร้อมกล้อง 600 TVL 16 ตัว
 Fujiko_DVR_HM DVR

Fujiko HM DVR

 • เครื่องบันทึก Real time แบบ Touch Panal
 • รองรับกล้องวงจรปิดได้สูงสุด 16 กล้อง
 • Triple Main Monitor
 • ถ่ายโอนข้อมูลผ่าน FTP,DVD,USB,เครือข่าย
 • รองรับการดูภาพผ่าน iPhone, iPad Android

24,000.-

**พร้อมกล้อง 600 TVL 4 ตัว
 Fujiko_DVR_9S DVR

Fujiko 9S DVR

 • เครื่องบันทึกภาพระบบ H.264 Compression
 • ระบบ True Quadruplex
 • ระบบ NTP, Email, DHCP, Static, HTTP, DDNS, G.M.T, D.S.T และ Pocket PC Remote
 • รองรับระบบ e-SATA ฮาร์ดดิสก์
 • ระบบ Dual Main Monitor
 • รองรับการดูภาพผ่าน Windows Phone

19,900.-

**พร้อมกล้อง 420 TVL 4 ตัวเครื่องบันทึกภาพ NVR

 Fujiko_NVR_FKP-IPX04

Fujiko FKP-IPX04 NVR

 • เครื่องบันทึกภาพระบบเครื่อข่าย
 • รองรับกล้องวงจรปิด IP 4 กล้อง
 • ช่องต่อภาพ HDMI ระบบภาพ Full HD
 • รองรับฮาร์ดดิส SATA 2 ตัว, 1 e-SATA
 • รองรับ 2 USB, RS-485, RS-232, LAN
 • ระบบไฟ 12V adapter และ 48V (POE)
 • โปรแกรม iPIMS Client สำหรับดูภาพ
 • รองรับการดูภาพผ่าน iPhone, iPad Android

40,000.-

 Fujiko_NVR_FKP-IPX08L

Fujiko FKP-IPX08L NVR

 • เครื่องบันทึกภาพระบบเครื่อข่าย
 • รองรับกล้องวงจรปิด IP 8 กล้อง
 • ช่องต่อภาพ HDMI ระบบภาพ Full HD
 • รองรับฮาร์ดดิส SATA 2 ตัว, 1 e-SATA
 • รองรับ 2 USB, RS-485, RS-232, LAN
 • ระบบไฟ 12V adapter และ 48V (POE)
 • โปรแกรม iPIMS Client สำหรับดูภาพ
 • รองรับการดูภาพผ่าน iPhone, iPad Android

60,000.-

 Fujiko_NVR_FKP-IPX16PRO

Fujiko FKP-IPX16PRO NVR

 • เครื่องบันทึกภาพระบบเครื่อข่าย
 • รองรับกล้องวงจรปิด IP 16 กล้อง
 • ช่องต่อภาพ HDMI ระบบภาพ Full HD
 • รองรับฮาร์ดดิส SATA 5 ตัว, 1 e-SATA
 • รองรับ 3 USB, RS-485, RS-232, LAN
 • ระบบไฟ 12V adapter และ 48V (POE)
 • โปรแกรม iPIMS Client สำหรับดูภาพ
 • รองรับการดูภาพผ่าน iPhone, iPad Android

110,000.-อุปกรณ์เสริม

 Fujiko_accessory_Housing

Housing

 • สำหรับติดตั้งภายนอก
 • ป้องกันการทำลายกล้อง
 • ป้องกันฝุ่นและน้ำ
 Fujiko_accessory_Auto Iris Lens

Auto Iris Lens

 • Auto Iris Lens
 • เลนส์ปรับแสงอัตโนมัติ
 • ระยะ 3.5-8 mm.
 Fujiko_accessory_Manual Iris Vari-Focal

Manual Iris Vari-Focal

 • Manual Iris Vari-Focal
 • เลนส์ปรับระยะได้
 • ระยะ 3.5-8 mm.


ต้องการให้เจ้าหน้าติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

ยี่ห้อ
จำนวนกล้อง
ชื่อ - นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
E-mail
รายละเอียด *
  CAPTCHA Image Reload Image
พิมพ์ตามที่เห็น *
 

      ติดต่อฝ่ายขาย
02-8883507-8,081-700-4715
krittiwit@gmail.com
LineID : @cctvbangkok.com
---TOP---