กล้องวงจรปิด SAMSUNG

Your Smart Security SolutionANALOG Camera

Samsung_Analog Camera_SCB-1000PD

SCB-1000PD

 • 1/3" Super HAD Color CCD II
 • 540TVL,0.05 Lux,50dB
 • e-Day&Night,HLC,MD,SSNR
 • 12VDC

8,600.-

Samsung_Analog Camera_SCB-2000P

SCB-2000P

 • 1/3" Super HAD Color CCD
 • 600TVL, 0.05Lux, SSNR-III
 • e-Day & Night,
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

9,200.-

Samsung_Analog Camera_SCB-2001P

SCB-2001P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

12,500.-

Samsung_Analog Camera_SCB-3000B

SCB-3000B

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

15,500.-

Samsung_Analog Camera_SCB-3000P

SCB-3000P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

15,000.-

Samsung_Analog Camera_SCB-3001P

SCB-3001P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

22,000.-

Samsung_Analog Camera_SCB4000P

SCB-4000P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

21,000.-

Samsung_Analog Camera_SCD-2010P

SCD-2010P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

9,500.-

Samsung_Analog Camera_SCD-2020P

SCD-2020P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

9,000.-

Samsung_Analog Camera_SCD-2021P

SCD-2021P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

10,000.-

Samsung_Analog Camera_SCD-2030P

SCD-2030P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

9,500.-

Samsung_Analog Camera_SCD-2040P

SCD-2040P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

9,000.-

Samsung_Analog Camera_SCD-2080P

SCD-2080P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

13,000.-

Samsung_Analog Camera_SCD-2081P

SCD-2081P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

15,000

Samsung_Analog Camera_SCD-2080

SCD-3080

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

16,500.-

Samsung_Analog Camera_SCD-2081

SCD-3081

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

21,900.-

Samsung_Analog Camera_SCD-1020RP

SCD-1020RP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

5,800.-

Samsung_Analog Camera_SCD-2020RP

SCD-2020RP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

12,000.-

Samsung_Analog Camera_SCD-2080RP

SCD-2080RP

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

15,000.-

Samsung_Analog Camera_SCO-2080P

SCO-2080P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

14,900.-

Samsung_Analog Camera_SCO-2080RP

SCO-2080RP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

18,000.-

Samsung_Analog Camera_SCO-2120RP

SCO-2120RP

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

26,500.-

Samsung_Analog Camera_SCZ-2250P

SCZ-2250P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

17,700.-

Samsung_Analog Camera_SCZ-2370P

SCZ-2370P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

18,000.-

Samsung_Analog Camera_SCZ-3370P

SCZ-3370P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

25,000.-

Samsung_Analog Camera_SCZ-3430P

SCZ-3430P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

26,500.-

Samsung_Analog Camera_SCV-2010FP

SCV-2010FP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

9,400.-

Samsung_Analog Camera_SCV-2060P

SCV-2060P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

17,300.-

Samsung_Analog Camera_SCV-2080P

SCV-2080P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

18,500.-

Samsung_Analog Camera_SCV-2081P

SCV-2081P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

16,000.-

Samsung_Analog Camera_SCV-2120P

SCV-2120P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

20,000.-

Samsung_Analog Camera_SCV-3080P

SCV-3080P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

22,500.-

Samsung_Analog Camera_SCV-3081P

SCV-3081P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

18,000.-

Samsung_Analog Camera_SCV-3120P

SCV-3120P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

24,500.-

Samsung_Analog Camera_SCV-2080RP

SCV-2080RP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

20,000.-

Samsung_Analog Camera_SCV-2081RP

SCV-2081RP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

17,500.-

Samsung_Analog Camera_SCP-2120P

SCP-2120P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

37,500.-

Samsung_Analog Camera_SCP-2250P

SCP-2250P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

50,000.-

Samsung_Analog Camera_SCP-2250HP

SCP-2250HP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

58,000.-

Samsung_Analog Camera_SCP-2270P

SCP-2270P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

60,000.-

Samsung_Analog Camera_SCP-2270HP

SCP-2270HP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

67,000.-

Samsung_Analog Camera_SCP-2330P

SCP-2330P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

71,200.-

Samsung_Analog Camera_SCP-2330HP

SCP-2330HP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

60,000.-

Samsung_Analog Camera_SCP-2370P

SCP-2370P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

67,000.-

Samsung_Analog Camera_SCP-2370HP

SCP-2370HP

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

87,000.-

Samsung_Analog Camera_SCP-2370RHP

SCP-2370RHP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

94,500.-

Samsung_Analog Camera_SCP-2430HP

SCP-2430HP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

82,000.-

Samsung_Analog Camera_SCP-3120P

SCP-3120P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

42,000.-

Samsung_Analog Camera_SCP-3120VHP

SCP-3120VHP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

47,000.-

Samsung_Analog Camera_SCP-3370P

SCP-3370P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

86,000.-

Samsung_Analog Camera_SCP-3370P

SCP-3370P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

93,300.-

Samsung_Analog Camera_SCP-3370HP

SCP-3370HP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

95,000.-IP Camera

Samsung_IP Camera_SNB-1001P

SNB-1001P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

17,000.-

Samsung_IP Camera_SNB-3000P

SNB-3000P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

26,000.-

Samsung_IP Camera_SNB-3002P

SNB-3002P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

30,000.-

Samsung_IP Camera_SNB-5000P

SNB-5000P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

40,000.-

Samsung_IP Camera_SNB-5001P

SNB-5001P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

20,000.-

Samsung_IP Camera_SNB-7000P

SNB-7000P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

46,000.-

Samsung_IP Camera_SNB-7001P

SNB-7001P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

24,000.-

Samsung_IP Camera_SNB-1011P

SND-1011P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

18,000.-

Samsung_IP Camera_SNB-1080P

SND-1080P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

22,000.-

Samsung_IP Camera_SNB-3082P

SND-3082P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

24,000.-

Samsung_IP Camera_SNB-3082FP

SND-3082FP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

24,000.-

Samsung_IP Camera_SND-5011P

SND-5011P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

21,500.-

Samsung_IP Camera_SND-5061P

SND-5061P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

25,000.-

Samsung_IP Camera_SND-5080P

SND-5080P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

45,000.-

Samsung_IP Camera_SND-5080FP

SND-5080FP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

45,000.-

Samsung_IP Camera_SND-7011P

SND-7011P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

33,500.-

Samsung_IP Camera_SND-7061P

SND-7061P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

36,000.-

Samsung_IP Camera_SND-7080P

SND-7080P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

52,000.-

Samsung_IP Camera_SND-7080FP

SND-7080FP

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

52,000.-

Samsung_IP Camera_SND-3120P

SNP-3120P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

55,000.-

Samsung_IP Camera_SND-3120VHP

SNP-3120VHP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

65,000.-

Samsung_IP Camera_SNP-3302P

SNP-3302P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

95,000.-

Samsung_IP Camera_SNP-3302HP

SNP-3302HP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

105,000.-

Samsung_IP Camera_SNP-3371P

SNP-3371P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

100,000.-

Samsung_IP Camera_SNP-3371HP

SNP-3371HP

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

110,000.-

Samsung_IP Camera_SNP-3371THP

SNP-3371THP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

130,000.-

Samsung_IP Camera_SNP-5200P

SNP-5200P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

144,000.-

Samsung_IP Camera_SNP-5200HP

SNP-5200HP

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

155,000.-

Samsung_IP Camera_SNP-6200P

SNP-6200P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

160,000.-

Samsung_IP Camera_SNP-6200HP

SNP-6200HP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

167,000.-

Samsung_IP Camera_SNV-1080P

SNV-1080P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

26,000.-

Samsung_IP Camera_SNV-1080RP

SNV-1080RP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

29,000.-

Samsung_IP Camera_SNV-3080P

SNV-3080P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

32,000.-

Samsung_IP Camera_SNV-3082P

SNV-3082P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

35,000.-

Samsung_IP Camera_SNV-5010P

SNV-5010P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

41,000.-

Samsung_IP Camera_SNV-5080P

SNV-5080P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

47,000.-

Samsung_IP Camera_SNV-5080RP

SNV-5080RP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

51,900.-

Samsung_IP Camera_SNV-7080P

SNV-7080P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

55,500.-

Samsung_IP Camera_SNV-5080P

SNV-5080P

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

58,000.-

Samsung_IP Camera_SNO-1080RP

SNO-1080RP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

32,000.-

Samsung_IP Camera_SNO-5080RP

SNO-5080RP

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x28 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

47,000.-

Samsung_IP Camera_SNO-7080RP

SNO-7080RP

 • 1/3" Super HAD CCD II
 • Color 650TVL, B/W 700TVL
 • 0.00001 Lux
 • 3D-DNR, WDR, ICR D&N

58,000.-

Samsung_IP Camera_SNZ-5200P

SNZ-5200P

 • 1/4" Super HAD II CCD
 • 600TVL, 0.00001 Lux
 • x37 Zoom, x12 Digital
 • 3D-DNR,WDR,ICR D&N

47,000.-DVR NO HDD

Samsung_DVR_SRD-442P

SRD-442P

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Dynamic / Static / Private IP and DDNS Support
 • Power over Ethernet / AC 24V / DC12V Support
 • 1 Digital Input / I Relay Output
 • RS-422 / 485 interface for PTZ

23,500.-

Samsung_DVR_DS-2CD7133F-E

DS-2CD7133F-E

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

38,300.-

Samsung_DVR_SRD-470P

SRD-470P

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

33,000.-

Samsung_DVR_SRD-470DP

SRD-470DP

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

39,000.-

Samsung_DVR_SRD-840P

SRD-840P

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

33,000.-

Samsung_DVR_SRD-850DP

SRD-850DP

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

75,000.-

Samsung_DVR_SRD-850DCP

SRD-850DCP

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

82,900

Samsung_DVR_SRD-852DP

SRD-852DP

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

57,800

Samsung_DVR_SRD-870DP

SRD-870DP

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

147,000.-

Samsung_DVR_SRD-870DCP

SRD-870DCP

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

152,800.-

Samsung_DVR_SRD-1610DP

SRD-1610DP

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

64,700.-

Samsung_DVR_SRD-1640P

SRD-1640P

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

40,800.-

Samsung_DVR_SRD-1650DP

SRD-1650DP

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

85,000

Samsung_DVR_SRD-1650DCP

SRD-1650DCP

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

96,300.-

Samsung_DVR_SRD-1652DP

SRD-1652DP

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

70,000.-

Samsung_DVR_SRD-1670DP

SRD-1670DP

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

173,000.-

Samsung_DVR_SRD-1670DCP

SRD-1670DCP

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

179,000.-DVR HD-SDI DIGITAL VIDEO RECORDER

Samsung_DVR_SRD-480DP

SRD-480DP

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Dynamic / Static / Private IP and DDNS Support
 • Power over Ethernet / AC 24V / DC12V Support
 • 1 Digital Input / I Relay Output
 • RS-422 / 485 interface for PTZ

207,000.-RAID 5 / EXTENSION UNIT

Samsung_RAID 5_SVS-5R

SVS-5R

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Dynamic / Static / Private IP and DDNS Support
 • Power over Ethernet / AC 24V / DC12V Support
 • 1 Digital Input / I Relay Output
 • RS-422 / 485 interface for PTZ

120,000.-

Samsung_RAID 5_SVS-5E

SVS-5E

 • Real-time H.264 and MJPEG Compression(Dual-Codec)
 • 30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)+30/25 fps @ D1(NTSC/PAL)
 • 1ch Video Input (CVBS)
 • Dual Output : RJ-45 / CVBS
 • Power over Ethernet / DC12V Support
 • RS-485 interface for PTZ

65,000.-ต้องการให้เจ้าหน้าติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

ยี่ห้อ
จำนวนกล้อง
ชื่อ - นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
E-mail
รายละเอียด *
  CAPTCHA Image Reload Image
พิมพ์ตามที่เห็น *
 

      ติดต่อฝ่ายขาย
02-8883507-8,081-700-4715
krittiwit@gmail.com
LineID : @cctvbangkok.com
---TOP---