ประกาศ


นายสมพงษ์ สมควร ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด แล้วนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆ หากมีการแอบอ้างถึงบริษัทฯ รวมถึงการกระทำใดๆ ของบุคคลคนนี้ ถ้าบุคคลคนนี้ได้นำเอกสารหรือข้อความใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์หรือสร้างความเสียหายกับบุคคล,นิติบุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ทั้งสิ้น
      ติดต่อฝ่ายขาย
02-8883507-8,081-700-4715
krittiwit@gmail.com
LineID : @cctvbangkok.com
---TOP---