โปรโมชั่นกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งและเซ็ตระบบออนไลน์

เครื่องบันทึก MediaSearch รุ่น MDS-XVR1104P พร้อมกล้อง 4 ตัว

MDS-XVR1104P กล้อง 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก MDS-XVR1104P
 • กล้อง MDS-AHD1820LF-Y หรือ MDS-AHD1820LF-Y / 4 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และท่อ PVC ไม่เกิน 30 เมตร
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

13,900.-

เครื่องบันทึก MediaSearch รุ่น MDS-XVR1108P พร้อมกล้อง 8 ตัว

MDS-XVR1108P กล้อง 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก MDS-XVR1108P
 • กล้อง MDS-AHD1820LF-Y หรือ MDS-AHD1820LF-Y / 8 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 200 เมตร และท่อ PVC ไม่เกิน 60 เมตร
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

22,900.-

เครื่องบันทึก Kenpro KP-TVI9004HI พร้อมกล้อง 4 ตัว

KP-TVI9004HI กล้อง 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก KP-TVI9004HI
 • กล้อง KP-TVI801HI หรือ KP-TVI802HI / 4 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

22,900.-

เครื่องบันทึก Kenpro KP-TVI9008HI พร้อมกล้อง 8 ตัว

KP-TVI9008HI กล้อง 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก KP-TVI9008HI
 • กล้อง KP-TVI801HI หรือ KP-TVI802HI / 8 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

39,900.-

เครื่องบันทึก Kenpro KP-NVR8004HI04 พร้อมกล้อง 4 ตัว

KP-NVR8004HI04 กล้อง 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก KP-NVR8004HI04
 • กล้อง KP-IP901HI หรือ KP-IP902HI / 4 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

41,900.-

เครื่องบันทึก Kenpro KP-NVR8008HI08 พร้อมกล้อง 8 ตัว

KP-NVR8008HI08 กล้อง 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก KP-NVR8008HI08
 • กล้อง KP-IP901HI หรือ KP-IP902HI / 8 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

79,900.-

เครื่องบันทึก Kenpro KP-TVI9004HI พร้อมกล้อง 4 ตัว

KP-TVI9004HI กล้อง 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก KP-TVI9004HI
 • กล้อง กล้อง KP-TVI901HI หรือ KP-TVI902HI / 4 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 2 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

28,900.-

เครื่องบันทึก Kenpro KP-XVR904A พร้อมกล้อง 4 ตัว

KP-XVR904A กล้อง 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก KP-XVR904A
 • กล้อง KP-TVI801HI หรือ KP-TVI802HI / 4 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ
(ราคานี้ไม่รวมท่อ)
17,500.-

เครื่องบันทึก Kenpro KP-XVR908A พร้อมกล้อง 8 ตัว

KP-XVR908A กล้อง 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก KP-XVR908A
 • กล้อง KP-TVI801HI หรือ KP-TVI802HI / 8 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ
(ราคานี้ไม่รวมท่อ)
29,900.-

เครื่องบันทึก Kenpro KP-XVR916A พร้อมกล้อง 16 ตัว

KP-XVR916A กล้อง 16 ตัว

 • เครื่องบันทึก KP-XVR916A
 • กล้อง KP-TVI801HI หรือ KP-TVI802HI / 16 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 400 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ
(ราคานี้ไม่รวมท่อ)
47,900.-

เครื่องบันทึก Fujiko FK-AHD904L-V2 พร้อมกล้อง 4 ตัว

FK-AHD904L-V2 กล้อง 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก FK-AHD904L-V2
 • กล้อง FK-9001HD หรือ FK-9002HD/ 4 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮารด์ดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

34,900.-

เครื่องบันทึก Fujiko FK-AHD908-V2 พร้อมกล้อง 8 ตัว

FK-AHD908-V2 กล้อง 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก FK-AHD908-V2
 • กล้อง FK-9001HD หรือ FK-9002HD / 8 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮารด์ดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

69,900.-

เครื่องบันทึก Hikvision DS-7204HGHI พร้อมกล้อง 4 ตัว

DS-7204HGHI กล้อง 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก DS-7204HGHI
 • กล้อง DS-2CE56D0T-IR หรือ DS-2CE16D0T-IR / 4 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

21,900.-

เครื่องบันทึก Hikvision DS-7208HGHI พร้อมกล้อง 8 ตัว

DS-7208HGHI กล้อง 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก DS-7208HGHI
 • กล้อง DS-2CE56D0T-IR หรือ DS-2CE16D0T-IR / 8 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

37,900.-

เครื่องบันทึก Panasonic CJ-HDR104 พร้อมกล้อง 4 ตัว

CJ-HDR104 กล้อง 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก CJ-HDR104
 • กล้อง CV-CFN103L /4 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

19,900.-

เครื่องบันทึก Panasonic K-NL304K/G พร้อม กล้อง 4 ตัว

K-NL304K/G กล้อง 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก K-NL304K/G
 • กล้อง K-EF134L หรือ K-EW114L / 4 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! IP Checker
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

49,900.-

เครื่องบันทึก Panasonic K-NL308K/G พร้อม กล้อง 8 ตัว

K-NL308K/G กล้อง 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก K-NL308K/G
 • กล้อง K-EF134L หรือ K-EW114L / 8 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • สายสัญญาณไม่เกิน 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! IP Checker
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

79,900.-

เครื่องบันทึก Dahua ชุด HDCVI7104-H-S2 พร้อม กล้อง 4 ตัว

HCVR7104-H-S2 กล้อง 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก HCVR7104-H-S2
 • กล้อง HDW-1200M หรือ HFW-1200S/ 4 กล้อง

 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

25,900.-

เครื่องบันทึก Dahua ชุด HDCVI7108-H-S2 พร้อม กล้อง 8 ตัว

HCVR7108-H-S2 กล้อง 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก HCVR7108-H-S2
 • กล้อง HDW-1200M หรือ HFW-1200S/ 8 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

45,900.-

เครื่องบันทึก Dahua ชุด NVR-1104-H-P พร้อม กล้อง 8 ตัว

NVR-1104-H-P กล้อง 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก NVR-1104-H-P
 • กล้อง HDW-1200M หรือ HFW-1200S/ 4 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ
35,000.-
29,900.-

เครื่องบันทึก Dahua ชุด NVR-4208-8P พร้อม กล้อง 8 ตัว

NVR-4208-8P กล้อง 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก NVR-4208-8P
 • กล้อง HDW-1200M หรือ HFW-1200S/ 8 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ
71,000.-
55,900.-

เครื่องบันทึก Hi-View ชุด HA-7704 พร้อม กล้อง 8 ตัว

HA-7704 กล้อง 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก HA-7704
 • กล้อง HA-35D10 หรือ HA-35B10 / 4 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

20,000.-

เครื่องบันทึก Hi-View ชุด HI-9904 พร้อม กล้อง 4 ตัว

HI-9904 กล้อง 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก HI-9904
 • กล้อง HI-99D10 หรือ HI-99B10/ 4 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

25,000.-

เครื่องบันทึก Hi-View ชุด HMP-8804 พร้อม กล้อง 4 ตัว

HMP-8804 กล้อง 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก HMP-8804N
 • กล้อง HP-55B10/ 4 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

23,100.-

เครื่องบันทึก Watashi WVR023-S3 พร้อมกล้อง 2 ตัว

WVR023-S3 กล้อง 2 ตัว

 • เครื่องบันทึก WVR023-S3
 • กล้อง WVI10081 / 2 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 40 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

10,900.-

เครื่องบันทึก Watashi WVR023-S3 พร้อมกล้อง 4 ตัว

WVR023-S3 กล้อง 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก WVR023-S3
 • กล้อง WVI10081 / 4 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

16,900.-

เครื่องบันทึก Watashi WVR024-S3 พร้อมกล้อง 8 ตัว

WVR024-S3 กล้อง 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก WVR024-S3
 • กล้อง WVI10081 / 8 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

27,900.-

เครื่องบันทึก LG LRN3040 พร้อมกล้อง 4 ตัว

LRN3040 กล้อง 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก LRN3040
 • กล้อง LND3110R หรือ LNU3110R / 4 ตัว
 • สาย LAN ไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB
 • ฟรี! IP CHECKER 1 ตัว
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ
64,900.-

เครื่องบันทึก Watashi LRN8240D พร้อมกล้อง 16 ตัว

LRN8240D กล้อง 16 ตัว

 • เครื่องบันทึก LRN8240D
 • กล้อง LND3110R หรือ LNU3110R / 16 ตัว
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1 TB

 

 

 

 

 

(ราคานี้ยังไม่รวมติดตั้ง)
219,000.-

เครื่องบันทึก Pleco DSSRV2-040-US พร้อมกล้อง BOX 16 ตัว

DSSRV2-040-US กล้อง BOX 16 ตัว

 • เครื่องบันทึก DSSRV2-040-US
 • กล้อง IBP221-1R / 16 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส WD 4TB / 2 ลูก
 • ฟรี! DS Camera License IP Cameras / 8 License

 

 

 

(ราคานี้ยังไม่รวมติดตั้ง)
801,980.-

เครื่องบันทึก Pleco DSSRV2-040-US พร้อมกล้อง DOME 16 ตัว

DSSRV2-040-US กล้อง Dome 16 ตัว

 • เครื่องบันทึก DSSRV2-040-US
 • กล้อง IMP219-1ES / 16 กล้อง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส WD 4TB / 2 ลูก
 • ฟรี! DS Camera License IP Cameras / 8 License

 

(ราคานี้ยังไม่รวมติดตั้ง)
771,980.-

กล้องวงจรปิด 4K iCATCH _DUHD-0485EU-J06 กล้อง 4MP 4 ตัว

DUHD-0485EU-J06 กล้อง 4K(4MP) 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก DUHD-0485EU-J06
 • กล้อง ID-BL3401C หรือ ID-MC1401C/ 4 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

 


36,900.-

กล้องวงจรปิด 4K iCATCH DUHD-0885EU-N08 กล้อง 4MP 8 ตัว

DUHD-0885EU-N08 กล้อง 4K(4MP) 8 ตัว

 • เครื่องบันทึก DUHD-0885EU-N08
 • กล้อง ID-BL3401C หรือ ID-MC1401C/ 8 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

 


71,900.-

กล้องวงจรปิด 4K iCATCH DUHD-1685EU-N08 กล้อง 4MP 16 ตัว

DUHD-1685EU-N08 กล้อง 4K(4MP) 16 ตัว

 • เครื่องบันทึก DUHD-1685EU-N08
 • กล้อง ID-BL3401C หรือ ID-MC1401C/ 16 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 400 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

 


129,900.-

กล้องวงจรปิด 4K iCATCH DUHD-0485EU-J06 กล้อง 8MP 4 ตัว

DUHD-0485EU-J06 กล้อง 4K(8MP) 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก DUHD-0485EU-J06
 • กล้อง BL3801A/ 4 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 100 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

 


56,900.-

กล้องวงจรปิด 4K iCATCH DUHD-0885EU-N08 กล้อง 8MP 8 ตัว

DUHD-0885EU-N08 กล้อง 4K(8MP) 4 ตัว

 • เครื่องบันทึก DUHD-0885EU-N08
 • กล้อง BL3801A/ 8 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 200 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

 


111,900.-

กล้องวงจรปิด 4K iCATCH DUHD-1685EU-N08 กล้อง 8MP 16 ตัว

DUHD-1685EU-N08 กล้อง 4K(8MP) 16 ตัว

 • เครื่องบันทึก DUHD-0885EU-N08
 • กล้อง BL3801A/ 16 กล้อง
 • สายสัญญาณไม่เกิน 400 เมตร และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
 • ฟรี! ฮาร์ดดิส 1TB
 • ฟรี! ค่าติดตั้งและเซ็ตระบบ

 


209,900.-

ต้องการให้เจ้าหน้าติดต่อกลับกรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

ยี่ห้อ
จำนวนกล้อง
ชื่อ - นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
E-mail
รายละเอียด *
  CAPTCHA Image Reload Image
พิมพ์ตามที่เห็น *
 

      ติดต่อฝ่ายขาย
02-8883507-8,081-700-4715
krittiwit@gmail.com
LineID : @cctvbangkok.com
---TOP---