บทความ

อุปกรณ์ตรวจจับ สำหรับความปลอดภัย

ระบบกันขโมย หรือระบบป้องกันการบุกรุกโจรกรรม คือ ระบบที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการทำงานป้องกัน ซึ่งเป็นการป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ ในการทำงานร่วมกัน ดังนี้

1. ตู้ความคุมระบบกันขโมย

เป็นอุปกรณ์ตัวหลักของระบบกันขโมยที่ต้องมีในทุกยี่ห้อ ทำหน้าที่ควบคุมและสั่งการอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ การเลือกซื้อตู้ควบคุมระบบขโมย ควรดูคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • ดูจำนวนโซนของตู้ควบคุมให้เหมาะสมกับสถานที่ติดตั้งเพื่อความสะดวกในการป้องกันละง่ายต่อการตรวจสอบ ส่วนใหญ่จะมีตู้ควบคุมแบบ 6 โซน 8 โซน 16 โซน 24 โซน 32 โซน และและ 100 กว่าโซนขึ้นไป
  • ต้องดูว่าฟังก์ชั้นในการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงระยะเวลาในการรับประกันตู้ควบคุม
ตู้ควบคุมสัญญาณกันขโมยแบบไร้สาย

ตู้ควบคุมสัญญาณกันขโมยแบบไร้สาย

อุปกรณ์แบตเตอรี่

เป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีสำหรับตู้ควบคุมกันขโมยของทุกยี่ห้อสำหรับใช้จ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์ เพื่อให้ระบบยังสามารถทำงานต่อไปได้และ แบตเตอรี่ของระบบกันขโมยที่ติดตั้งในตู้ควบคุมจะมีอยู่ 2 ประเภทคือ

  • แบตเตอรี่ชนิดตะกรั่วกรด (Sealed Lead – Acid)
  • แบตเตอรี่แบบถ่าน AA

2. อุปกรณ์ควบคุมการเปิด – ปิดระบบ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด – ปิด ระบบกันขโมย และยังใช้โปรแกรมการทำงานของระบบกันขโมย อีกทั้งยังดูผลการทำงานของระบบได้จากหน้าจอของอุปกรณ์

อุปกรณ์ตรวจจับแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Magntic Switch)

ใช้ป้องกันตามประตู หรือ หน้าต่าง จะใช้การดูดของแม่เหล็กไฟฟ้าในการป้องกัน และจะมีตัวอุปกรณ์ที่ฝังเหล็กในการดูดเข้ากับตัวที่ฝังสวิทซ์ หลักการทำงานก็คือ เมื่อมีผู้บุกรุกงัดบานประตูหรือหน้าต่าง เข้ามาในสถานที่ติดตั้ง ระบบกันขโมยก็จะทำการแจ้งเตือนทันที

อุปกรณ์ตรวจจับ แบบตรวจความเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับ ทำหน้าที่ตรวจจับการบุกรุกภายในบ้านโดยจะตรวจการเคลื่อนไหวภายในบ้าน อุปกรณ์ก็จะส่งสัญญาณไปยังกล่องควบคุมและทำการแจ้งเตือนต่อไปเป็นอุปกรณ์ทีใช้เทคโนโลยี PIR (Passive Infrared)

อุปกรณ์ตรวจจับ แบบตรวจจับการเคลื่อนไหว ด้วยเทคโนโลยี PIR (Passive Infrared) คือการตรวจจับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี PIR นี้ก็อาจตรวจจับว่าเป็นผู้บุกรุกได้ง่าย ๆ หรือที่เรียกกันว่า False Alarms) คือการแจ้งเตือนการตรวจจับที่ผิดพลาด จึงได้มีความพยายามในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ เช่น

  • เทคโนโลยีการตรวจจับ แบบ PIR II หรือ Dual PIR หรือ Microprocessor หรือ Quad PIR เป็นการเพิ่มการตรวจจับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง 2 ชั้น
  • เทคโนโลยี PET Friendly หรือ Pet Immunity เป็นระบบแยกแยะอุณหภูมิของคนกับสัตว์เลี้ยงในกาตรวจจับ โดยมีน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงเป็นชี้ว่า น้ำหนักขนาดเกินเท่าใดจะตรวจจับหรือไม่ตรวจจับ
  • เทคโนโลยีการตรวจจับแบบ Microwave เป็นการใช้คลื่นความร้อนไมโครเวฟในการตรวจจับ โดยหากมีผู้บุกรุกเข้ามาในสถานที่ และคลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาสะท้อนมาที่ตัวผู้บุกรุก ระบบจะทำการตรวจจับได้ทันที
  • เทคโนโลยีการตรวจจับแบบ Tritech เป็นระบบตรวจจับอัจฉริยะ ที่รวมเอาระบบที่ดีที่สุดใน ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวรวมในตัวเดียว ซึ่งเทคโนโลยี Tritech นี้ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี PIR แบบ Dual PIR ร่วมกับเทคโนโลยี Microwave ในการตรวจจับผู้บุกรุก และมีเทคโนโลยี A.I (Artificial Intelligence) เป็นตัววิเคราะห์และประมวลผลสิ่งที่ PIR กับ Microwave ตรวจจับได้
อุปกรณ์ตรวจจับ แบบตรวจความเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับ แบบตรวจความเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Outdoor Motion Detector)

หลักการและเทคโนโลยีในการตรวจจับ จะคล้าย ๆ กับอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในสถานที่ จะต่างกันที่ตรงจะเพิ่มเทคโนโลยีมนการตรวจจับละเอียดมากขึ้น ซึ่งหลักการณ์ทำงานและข้อดีข้อเสียของอุปกรณ์ชนิดนี้ ก็จะคล้ายกับอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในสถานที่

3. อุปกรณ์ตรวจจับเสียงของการทุบกระจกแตก (Digital Break Detected)

เป็นอุปกรณ์ที่ตรวจจับเสียงของการทุบกระจกแตก โดยใช้เทคโนโลยี Microprocessor – based Sound Analysis Technology (SAT) สำหรับติดตั้งป้องกันการทุกกระจกบานประตูและหน้าต่าง ป้องกันการลักลอบเข้ามาของผู้บุกรุก กลักการทำงาน คือ หากมีผู้ทุกกระจกบานประตูหรือกระจกหน้าต่างเข้ามา ระบบจะทำการตรวจจับเสียวกระจกแตกที่เกิดขึ้น และจะส่งสัญญาณตรวจจับผู้บุกรุกทันที

อุปกรณ์ตรวจจับเหล่านี้จำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากทำงานร่วมกันเป็นระบบ และเลือกใช้ให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละสถานที่ โดยคำนึงความน่าเชื่อถือ และถึงแม้ว่าอุปกรณ์ตรวจจับเหล่ารี้จะไม่สามารถบันทึกหน้าตาของคนร้ายได้เหมือนกับกล้องวงจรปิดแต่ก็สามารถแจ้งเตือน เฝ้าระวังผู้บุกรุกแทนเราในยามวิกาล ให้เราได้รู้ตัวอย่างทันท่วงทีก่อนจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมากกว่านี้

อุปกรณ์ตรวจจับเสียงของการทุบกระจกแตก

อุปกรณ์ตรวจจับเสียงของการทุบกระจกแตก


      ติดต่อฝ่ายขาย
02-8883507-8,081-700-4715
krittiwit@gmail.com
LineID : @cctvbangkok.com
---TOP---